publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia i listy 1864 - 1914 - 1941

Wspomnienia Izy z Moszczeńskich Rzepeckiej to tekst o podwójnym autorstwie: samej Moszczeńskiej oraz jej córki, Hanny Pohoskiej. która stworzyła maszynopis Wspomnień z elementami rękopisu, mając nadzieję na ich przyszłą książkową publikację. Maszynopis przekazany BUW przez syna i poprzedzony jego objaśnieniami, składa się z 6 rozdziałów (Moje gniazdo rodzinne. Wspomnienia z dzieciństwa. 1864-1878; Moje lata szkolne. 1878-1880; Młodość na wsi. 1880-1890; Wyrzuceni z gniazda. 1890-1894; Ciężkie lata. 1894-1904; Bojowe lata.

publikacje

Wróć do listy

50 lat pracy w organizacjach kobiecych w Warszawie: wspomnienia osobiste

Po 50 latach zajmowania się kwestiami równouprawnienia kobiet Teodora Męczkowska czuje powinność, aby podzielić się swoimi obserwacjami i spostrzeżeniami.

publikacje

Wróć do listy

Było...Przeminęło...Pamiętnik

Anna Glińska rozpoczyna wspomnienia opisem Niemirowa, małego miasteczka na Podolu, w którym przyszła na świat. Wymienia ważniejsze instytucje: kościół, szkołę, pałac. Przedstawia właścicielkę miasteczka księżną Szczerbatową [która bardzo dobrze traktowała okolicznych chłopów - w czasie rewolucji bolszewickiej usiłowali ocalić jej życie, ale im się nie powiodło], miejscową ludność, relacje między Polakami, Rosjanami i Żydami.

publikacje

Wróć do listy

[Dzienniki i inne materiały]

Bogumiła Lipka prowadzi swój dziennik od 1926 do 1954. Zapiski są nieregularne. Długa przerwa następuje od 1927 do sierpnia 1939. W czasie kampanii wrześniowej prowadzi notatki codziennie, robi kilkumiesięczne przerwy, od lutego do października 1942 i między styczniem a październikiem 1943 [nie podaje powodów przerywania pisania; jest bardzo prawdopodobne, że nie zachowały się zeszyty z tego okresu].

publikacje

Wróć do listy

[Spuścizna]

We  wspomnieniach Trzaskowska opisuje swoje dzieciństwo na Kresach, zajęcia i zabawy [czynnością często przez nią wykonywaną jest przeglądanie zdjęć zesłanych na Syberię powstańców 1863, co kształtuje jej wrażliwość patriotyczną i historyczną], życie codzienne w dworze, służbę, kreśli sylwetki członków rodziny [ojca,ciotki Anieli Ściłłównej], opowiada historię dworu.

publikacje

Wróć do listy

Refleksje z pracy nauczycielskiej w latach 1948-1977

W konkursowej pracy Jadwiga Czeszyk wspomina okres swojej zawodowej aktywności, kiedy po wojnie zaczęła pracować jako nauczycielka. Opisuje początki w swoim zawodzie, m. in. zmieniającą się atmosferę w oświacie po wojnie: od euforii po efekty przybierającego na sile stalinowskiego terroru. Tekst Czeszyk ukazuje również ówczesne warunki pracy nauczyciela i rozumienie misji zawodu nauczyciela przez samą autorkę oraz związane z tym perypetie (konflikt na linii władza-ideały). Treścią dokumentu są w pierwszej kolejności wspomnienia z pracy nauczycielskiej.

publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia nauczycieli pracujących w latach 1945–1956

Autorka koncentruje się przede wszystkim na pierwszych latach swojej pracy w zawodzie nauczycielki (1952–1956 r.), kiedy uczyła matematyki i fizyki, nie porzucając jednocześnie marzeń o dalszej edukacji (studia). Wspomnienie Arciemowicz jest ciekawym obrazem powojennej prowincjonalnej rzeczywistości na ziemiach włączonych do ZSRR: wyrabiania norm w kołchozie, panującej rusyfikacji, biedy oraz wysiłków na rzecz prowadzenia względnie normalnego życia.

publikacje

Wróć do listy

Zeszyt 3. Rozdział III. „Wspomnienia” III. O własnych siłach. Ostatnia redakcja [Z. 2]

„Nad Marylką i nade mną zawisł ówczensny los panien z naszej sfery czekających na wydanie za mąż” – zanotowała Antonina Górska w pamiętniku – "Dzisiejsze panny nie zdają sobie sprawy jakie są szczęśliwe, że uzyskały wolność, że zanim zapragną męża i rodziny mogą ułożyć sobie życie jak chcą – mogą się kształcić i oddawać pracy zawodowej". Siostra autorki chciała studiować malarstwo, Antonina planowała wyjechać do Anglii, aby uczyć się tam języka. Niestety, ich opiekunowie nie wyrazili na to zgody i dopilnowali, żeby młode kobiety nie wyemancypowały się. Uznali ich pomysły za szalone.

publikacje

Wróć do listy

Pamiętniejsze dnie życia mego

Pamiętnik jest poprzedzony cytatem z A. Elsner – „charakterystyka Celinki” jako dziecka (ze wspomnień wynika, że była to nauczycielka w domu Treterów).

publikacje

Wróć do listy

Pamiętnik Bronisławy Sikory z Cichego

Motywacją do spisania „życiorysu” była chęć nakreślenia stosunków i obyczajów w Cichem, wsi w pobliżu Zakopanego i Nowego Targu.

Strony