publikacje

Wróć do listy

Relacje 20 dziewcząt z pobytu w obozie pracy w Niemczech w okresie II wojny światowej

Relacja Marii Balinskiej spisana po wojnie w Lubece, dotycząca pobytu i pracy przymusowej w Niemczech. Zapis powstał w 1945 r. w Lubece, podczas kursu gospodarstwa domowego dla dziewcząt, w ramach zadanego wypracowania pt. „Mój pobyt w Niemczech”. Dokument obejmuje okoliczności wywiezienia autorki do Niemiec, warunki egzystencji i pracy (czas pracy, zakres obowiązków w kuchni oraz jako służąca)– najpierw wraz ze swoją rodziną na wsi, później samej w mieście.

publikacje

Wróć do listy

Relacje 20 dziewcząt z pobytu w obozie pracy w Niemczech w okresie II wojny światowej

Relacja młodej dziewczyny, Zofii Chlebickiej, spisana tuż po wojnie w 1945 r., podczas kursu gospodarstwa domowego dla dziewcząt w Lubece, w ramach zadanego wypracowania pt. „Mój pobyt w Niemczech”.

publikacje

Wróć do listy

Relacje 20 dziewcząt z pobytu w obozie pracy w Niemczech w okresie II wojny światowej

Relacja młodej dziewczyny Kazimiery Cieślakównej Sobolewskiej, dotyczy pięcioletniego okres pracy przymusowej w Niemczech w czasie drugiej wojny światowej a została spisana podczas kursu gospodarstwa domowego dla dziewcząt w Lubece, w ramach zadanego wypracowania pt. „Mój pobyt w Niemczech”. Autorka rozpoczyna swoją opowieść wspomnieniem pierwszego dnia w Niemczech, kiedy po raz pierwszy musiała sprostać nowym realiom. Cieślakówna ze swadą opisuje narzucane jej obowiązki, obejmujące ciężkie fizyczne prace i swoją radość zwiększającą się wraz z obserwowanym nadchodzącym końcem wojny.

publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia o ojcu, Bolesławie Tyńskim

Spisane notarialnie wspomnienie Bożeny Czarneckiej o jej ojcu, Bolesławie Tyńskim, urodzonym w 1906 r., który m. in. był jednym z najmłodszych biorących czynny udział w walkach o Lwów, gdyż mając zaledwie 13 lat wstąpił w szeregi Orląt Lwowskich. Autorka przybliża postać ojca, przytaczając przede wszystkim fakty z jego działalności narodowej i konspiracyjnej - brak natomiast osobistych wspomnień z życia rodzinnego, ukazujących Tyńskiego jako ojca, nie działacza.

publikacje

Wróć do listy

Relacje 20 dziewcząt z pobytu w obozie pracy w Niemczech w okresie II wojny światowej

Relacja Janiny Duszy obejmuje jej losy po aresztowaniu w maju 1944 r., do wyzwolenia rok później. Autorka spisała swoje przeżycia tuż po zakończeniu wojny, podczas powojennego kursu gospodarczego dla dziewcząt w Lubece w 1945 r., w ramach zadanego wypracowania pt. „Mój pobyt w Niemczech”. Dusza w zwięzłym opisie bardziej o charakterze faktograficznym niż osobistym, przedstawia kolejne miejsca internowania, ilustrując ich rozkład dnia, swoją niewolniczą pracę (m. in. w fabryce).

publikacje

Wróć do listy

Relacje 20 dziewcząt z pobytu w obozie pracy w Niemczech w okresie II wojny światowej

Relacja Geni Fabrykowskiej obejmuje czteroletni okres niewolniczej pracy autorki podczas II wojny światowej. Fabrykowska opisuje okoliczności trafienia do Rzeszy oraz charakter i warunki niewolniczej pracy na wsi u niemieckiego gospodarza – przemoc wobec przymusowych pracowników, głód i fizyczne wyczerpanie zbyt ciężką pracą. Wspomina również pierwsze oznaki nadchodzącego końca wojny – coraz częstsze bombardowania i ciężką „pod każdym względem” wiosnę 1945 r.

publikacje

Wróć do listy

Relacje 20 dziewcząt z pobytu w obozie pracy w Niemczech w okresie II wojny światowej

Autorka opisuje warunki życia i niewolniczej pracy na wsi podczas pięcioletniego przymusowego pobytu w Meklemburgi: Niemców do których trafiła, swoje liczne obowiązki, niesprawiedliwe traktowanie, zmartwienia i nadzieje towarzyszące codziennym znojom. Relację kończy wspomnienie intensywnych nalotów towarzyszących ostatnim miesiącom wojny.

publikacje

Wróć do listy

Relacje 20 dziewcząt z pobytu w obozie pracy w Niemczech w okresie II wojny światowej

Relacja dziewczyny o nazwisku Jagielska (pełne imię nieznane) dotyczy trzech lat pracy przymusowej w Niemczech w czasie II wojny światowej. Najwięcej autorka pisze o osobistych uczuciach towarzyszących niewoli, na marginesie tychże wzmiankuje warunki egzystencji i pracy (m. in.. dwunastogodzinna, nocna praca w fabryce). W gorzkiej relacji Jagielskiej powtarzającym się wątkiem jest cierpienie młodej dziewczyny nagle pozbawionej znajomego otoczenia, bliskich osób, która znalazła się w obcych i nieprzyjaznych warunkach.

publikacje

Wróć do listy

Relacje 20 dziewcząt z pobytu w obozie pracy w Niemczech w okresie II wojny światowej

Relacja dotycząca pobytu w Niemczech i przymusowej pracy autorki na wsi, podczas II wojny światowej. Autorka opisuje okoliczności w jakich trafiła do Niemiec – rozstanie z matka i rodzeństwem – oraz swoją pracę u niemieckiego gospodarza.  Relację kończy smutna refleksją, że wprawdzie upragniona wolność w końcu nadeszła, ale nie taka o jakiej zawsze marzyła.

publikacje

Wróć do listy

Relacje 20 dziewcząt z pobytu w obozie pracy w Niemczech w okresie II wojny światowej

Relacja Ireny Jonus (nazwisko nie w pełni czytelne) dotyczy okresu niewolniczej pracy autorki podczas II wojny światowej. Jonus opisuje swoje doświadczenia z przymusowej pracy w niemieckim majątku, m.in. pogarszające się warunki życia w kolejnych latach. Polepszenie egzystencji przyszło wraz z kwietniem 1945 r., kiedy nasilające się naloty alianckie ułatwiały nieco odpoczynek aż wreszcie nastąpiło pełne radości spotkanie z wojskami amerykańskimi i wyzwolenie.

Strony