publikacje

Wróć do listy

Relacja Bronisławy Gut

Autorka opowiada o napadach ukraińskich band na polską ludność na Kresach Wschodnich w czasie II wojny światowej. Mieszkała wówczas z rodzicami i rodzeństwem w przysiółku Łozy koło Bożykowa, pow. Podhajce. Wieczorem 22 lutego 1944 r. do ich domu weszło dwóch uzbrojonych młodych ludzi, ubranych w sowieckie mundury. Między sobą mówili po ukraińsku, do domowników po polsku. W domu przebywali wtedy: ojciec i matka, 17-letnia Bronia, jej starsza siostra (18 lat) oraz dwoje młodszego rodzeństwa. Ojca i starszą siostrę wygonili na dwór, na śnieg i tam zabili. Matka bardzo krzyczała, bili ją.