redakcje

Wróć do listy

Zeszyty Wrocławskie

Kwartalnik krytyczno-literacki poświęcony literaturze I kulturze polskiej, jedno z najambitniejszych pism naukowo-literackich w polskim środowisku humanistycznym po wojnie. Wydawany w latach 1947-1952 we Wrocławiu początkowo przez Koło Miłośników Literatury i Języka Polskiego (do 1948 r.), następnie przez Wydawnictwo im. Ossolińskich. Pismo redagowała Anna Kowalska oraz Tadeusz Mikulski. Z kwartalnikiem współpracowali pisarze m. in.: Tadeusz Borowski, Maria Dąbrowska, Jarosław Iwaszkiewicz, Tymoteusz Karpowicz, Czesław Miłosz, Kazimierz Przyboś oraz krytycy i literaturoznawcy jak np.: Wacław Borowy, Julian Krzyżanowski, Stanisław Pigoń.  „Zeszyty Wrocławskie” poświęcały wiele uwagi tematyce regionalnej.  W 1952 r. pismo zlikwidowano. 

Źródła:

1.       http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Zeszyty-Wroclawskie;4001148.html, dostęp online [7.11.2016].

2.       https://pl.wikipedia.org/wiki/Zeszyty_Wroc%C5%82awskie, dostęp online [7.11.2016].