redakcje

Wróć do listy

Kultura

Czasopismo polityczno-kulturalne, ukazujące się na emigracji w latach 1947–2000, o profilu antykomunistycznym. Redaktorem naczelnym miesięcznika był Jerzy Giedroyc. Do współpracowników czasopisma należeli: Marek Hłasko, Gustaw Herling-Grudziński, Andrzej Bobkowski, Zofia Hertz, Czesław Miłosz, Jerzy Stempowski i in.