publikacje

Wróć do listy

Wspomnienie

Tekst jest urwany, niedokończony.

Autorka dużo miejsca w swoich wspomnieniach poświęca dzieciństwu oraz stosunkom panującym w rodzinie. Pisze o tym z perspektywy „starej bolszewiczki”. Stepanowa urodziła się w Moskwie, w 1881 r., jako szóste dziecko w ubogiej rodzinie. Tak opisuje swego ojca: był zatrudniony w pracowni krawieckiej, odpowiedzialnej za przygotowywanie mundurów oficerskich, zarabiał zaledwie 11 rubli, co z trudem wystarczało na utrzymanie ośmioosobowej rodziny. 

Rodziny nie było stać na zapewnienie Stepanowej edukacji, więc po ukończeniu 3 klas szkoły początkowej i uzyskaniu podstawowego wykształcenia poszła do pracy. Nie mamy informacji na temat tego, gdzie pracowała autorka, wiemy jednak, że jej dzień roboczy zaczynał się o ósmej rano i kończył o dziesiątej wieczorem. Odczuwając ciągły pęd do wiedzy, wykorzystywała każdą wolną chwilę na samokształcenie. Uczęszczała także do niedzielnej szkółki, gdyż nauka sprawiała jej ogromną przyjemność. Była zdolną uczennicą. Wśród jej wspomnień znajdziemy opisy wycieczek do Teatru Małego, w których – jako klasowa prymuska – brała udział w nagrodę za dobre oceny. 

Stepanowej udało się uzyskać wyższe wykształcenie, dzięki czemu mogła zostać nauczycielką. Wówczas na poważnie zaangażowała się w działania ruchu rewolucyjnego i dołączyła do partii bolszewickiej. W 1905 r. brała czynny udział w zebraniach rewolucjonistów.

Autor/Autorka: 
Wariant tytułu: 
Воспоминания (pisownia oryginalna)
Miejsce powstania: 
Moskwa
Technika zapisu: 
rękopis
Język: 
Rosyjski
Dostępność: 
udostępniony mikrofilm
Data powstania: 
1925
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
Ф. 1337 oп. 1 eд. хр. 234
Uwagi: 
Tekst zachowany w zbiorze „Przebudzenie” wśród innych tekstów wspomnieniowych (część w maszynopisie, część w rękopisie), poprzedzonych notą redaktorską L. N. Stala. Zbiór nie był publikowany.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
pracownia krawiecka ojca, szkoła początkowa, dzień roboczy, samokształcenie, wycieczki do teatru, rewolucjoniści
Zakres chronologiczny: 
Od 1881 do 1905
Nośnik informacji: 
papier
mikrofilm
Typ zasobu: 
pamiętnik/wspomnienia