publikacje

Wróć do listy

Relacje, wspomnienia, opracowania, wywiady, wypisy z literatury dot. ruchu oporu w Okręgu Lwowskim AK (m.in. Sambor) oraz pobytu w obozach i na zesłaniu w ZSRR ze zbioru Janiny Klawińszowej

Pośmiertne wspomnienie Józefa Tislowitza. Janina Klawińszowa opisuje swojego wieloletniego przyjaciela – prawnika i uznanego filatelistę. Autorka przytacza m.in. okoliczności poznania bohatera – w 1954 r. na zesłaniu – oraz życie i działalność Tislowitza – przed i po zsyłce. Nie pomijając jego zawodowych dokonań na polu filatelistyki, Klawińsz koncentruje się bardziej na ukazaniu niezwykłego i godnego podziwu charakteru Tislowitza. Zaś pochodzenie przyjaciela – był Polakiem i Żydem – stanowi punkt wyjścia do osobnego wątku, w którym autorka podkreśla ważność charakteru, a nie narodowość człowieka, oraz wspomina, jak została wychowana w duchu szacunku dla odmienności.

Autor/Autorka: 
Inny tytuł: 
Wspomnienie o panu Józefie Tislowitzu
Miejsce powstania: 
Wrocław
Opis fizyczny: 
k. 42–45 luź.; 31 cm
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu w celach badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
2001
Stan zachowania: 
b
Sygnatura: 
Akc. 182/94/1-2
Uwagi: 
Maszynopis o charakterze brudnopisu: skreślenia, poprawki, dopiski w przestrzeni międzywersowej piórem (niebieski i czarny atrament). Zapis jednostronny. Ślady po metalowej zszywce i po dziurkaczu (lewy brzeg strony). Podwójna foliacja: oryginalna oraz ołówkiem w prawym, górnym rogu foliacja ZNiO. Dokument jest częścią zbiorów Janiny Klawińszowej, dostępnych w archiwum ZNiO we Wrocławiu. Praca w zakładce „ad Szkice wspomnieniowe”.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Data dzienna: 
poniedziałek, Marzec 22, 1976
Główne tematy: 
życie i działalność Józefa Tislowitza, zesłanie na Syberię, patriotyzm Tislowitza, kwestie narodowościowe, Żydzi na zesłaniu
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1940 do 1976
Nośnik informacji: 
papier
Typ zasobu: 
pamiętnik/wspomnienia