publikacje

Wróć do listy

Relacje 20 dziewcząt z pobytu w obozie pracy w Niemczech w okresie II wojny światowej

Relacja młodej dziewczyny Bronisławy Piekiełkowej, z przymusowej pracy w Niemczech, podczas II wojny światowej. Autorka wspomina kolejnych „pracodawców” i opisuje krótko swoje obowiązki. Najwięcej opowiada o wykańczającej fizycznie pracy w cegielni, gdzie pracowała najdłużej – dwa lata.

Dokument interesujący również ze względu na fakt, że został spisany najprawdopodobniej gwarą oprócz treści np. „nie ras  zapuł durmu nie ras rubiłam”, wskazuje na to wprost dopisek na kartce autorstwa archiwum (?), albo osoby przyjmującej relację: „pisane gwarą”.  Także pod kątem samej formy zapisu tekst może być interesującym materiałem badawczym - obfituje w przeróżne błędy językowe, przez co zrozumienie tekstu jest utrudnione, lecz jednoczesnie stanowi ciekawy przykład językowy (autorskiej gramatyki) np.: „poszłam do tej samej roboty i podo i łam krowy i poskonczonej robocie u dałam się na spoczynek a jak nie to poszłam trochę do dziewcząt z najomych (…)”, „oj nie ras ja sobie za śpiewałam wpogurach do linach i rzewny głosem zapłakałam”.

Miejsce powstania: 
Lubeka
Opis fizyczny: 
[1] k. luź., 30 cm.
Technika zapisu: 
rękopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu do celów badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
1945
Stan zachowania: 
średni
Sygnatura: 
Akc. 59/86
Uwagi: 
Rękopis (zapis obustronny ołówkiem), drobne poprawki i podkreślenia, zapis miejscami roztarty i zamazany. Na odwrocie podpis autorki. Zapis na karcie w linię z niemieckiego zeszytu rachunkowego? „Czerwoną czcionką gotycką „Lifte für aufgenommeneFunf, Fernfprüche und Fernfchreiben” na kartce kolumny z tytyłami w j. niem. Na dole strony napis „ Spalten mit Schrägschrift nur bei FernFchreiben ausfüllen.”. Autorka w tekscie posługuje się spolszczonymi wersjami niemieckich nazw np. „arbajzant”. Tekst powstał tuż po zakończeniu wojny podczas kursu gospodarstwa domowego dla dziewcząt w Lubece w 1945 r., w ramach zadanego wypracowania pt. „Mój pobyt w Niemczech”.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Główne tematy: 
niewolnicza praca w fabryce na rzecz III Rzeszy, młodociane robotnice przymusowe, koniec II wojny światowej w Niemczech
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1940 do 1945
Nośnik informacji: 
papier
Typ zasobu: 
relacja