publikacje

Wróć do listy

***pycha, wtedy z

Notatki sporządzane zapewne w czasie spotkania z Mistrzem Towiańskim, bezpośrednio w trakcie rozmowy lub zaraz po niej, ponieważ forma zapisków i dukt pisma wydają się świadczyć o dużym pośpiechu piszącej. "Zeszycik" nie jest opatrzony datami w nagłówku, nie jest także podane miejsce spotkania. Nie wiadomo, czy to zapis jednego czy kilku spotkań. Część notatek wydaje się dotyczyć rozmów Mistrza na różne tematy (na przykład na pierwszej stronie znajdziemy uwagę, że Mistrz żyje już tylko "pod prawem bożym" dla spełnienia misji, bo jego ciało według "prawa ziemskiego" nie powinno już żyć. Część notatek wydaje się uwagami Mistrza dotyczącymi róznych spraw lub skierowanymi do różnych osób. Autorka wypisuje frazy z nauk Mistrza dotyczące właściwej drogi postępowania na drodze postępu duchowego, na przykład "szanuj swoje ciało" (5b). Wypowiedzi w drugiej osobie mogą świadczyć o tym, że jest to zapis zaleceń skierowanych bezpośrednio do autorki, dotyczy to zwłaszcza kart 13-15, gdzie uwagi Mistrza odnośnie jej stanu duchowego spisane są w punktach: na przykład puntk 2: "pędzenie, wicher" (13) i dalej "brak powagi" (13b), potem uwaga "mówić z S. Maryą (...) z S. Anielą, z S. Karoliną" (13b), "być ciągle w czuwaniu i zbudowaniu" (15). Notuje, że mówiła (na zebraniu czy do Mistrza - nie wiemy) o tym, jakich dostąpiła ostatnio błogosławieństw dzięki stosowaniu się do nauk, a także o "powadze kobiet polskich" (4b). Opisuje także - w formie typowej dla dziennika osobistego - stan swojego ducha podczas spotkania z Towiańskim i po (k. 13), na przykład "ciągle płaczę". Na karcie 15 z nagłówkiem "8go września" jest spisana rozmowa z mężem, czyli "B. Ludwikiem" o sensie ich "spółki" czyli małżeństwa - być może prowadzona także w obecności Towiańskiego lub w czasie pobytu u niego.

 

 

 

Autor/Autorka: 
Organizacja/Partia: 
Opis fizyczny: 
[15] k: 0 - il.; 13 cm na 7 cm
Technika zapisu: 
rękopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
do celów naukowych
Data powstania: 
1860
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
Nab. II 1/21
Uwagi: 
Papiery Zofii i Ludwika Nabielaka w archiwum Attilio Begeya. "Notes" sporządzony z 6 arkusików papieru 13 na 13 cm podwójnie złożonych, niezszytych. Karty 6, 7, 9, 10, 11 niezapisane, karty 12 i 14 zapisane tylko po jednej stronie. Notatki sprządzone w większości, ołówkiem, niezbyt staranne i przez to trudno czytelne, małe fragmenty spisane w języku francuskim.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Osoba, której dotyczy treść.: 
Główne tematy: 
nauki Andrzeja Towiańskiego, uwagi dotyczące stanu ducha autorki i zalecenia do postępowania na drodze rozwoju duchowego, uwagi o duchowym sensie jej małżeństwa
Nośnik informacji: 
papier
Typ zasobu: 
dziennik/diariusz/zapiski osobiste