publikacje

Wróć do listy

Pamiętniki „repatriantów” z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie. Pokłosie konkursu ogłoszonego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r.

Alina Jakubowska przedstawia skrócone dzieje swojej rodziny: dzieciństwo spędzone na wsi przed wywózką na Sybir i życie po powrocie z zesłania w 1946 r. aż do początku lat 90. XX w., kiedy dokonuje zapisków. Wspomnienia obfitują w różne wątki dotyczące warunków życia i pracy w kolejnych miejscach zamieszkania Jakubowskiej. Autorka opisuje również swoją działalność na rzecz lokalnej społeczności (wspomina m.in. rozmowę z Ochabem). Ciekawym fragmentem są zapiski odnoszące się do relacji pomiędzy przesiedleńcami pochodzącymi z różnych stron (życie w Marcinowicach a życie Ołdrzychowicach). Wspomnienia charakteryzuje dość chaotyczna narracja.

Autor/Autorka: 
Inny tytuł: 
Konkurs „Repatrianci”
Miejsce powstania: 
Ołdrzychowice Kłodzkie
Opis fizyczny: 
9–20 k.; 31 cm
Technika zapisu: 
rękopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Katalog rękopisów zinwentaryzowanych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu do celów badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
1992
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
18929/II
Uwagi: 
Rękopis o charakterze czystopisu (długopis, niebieski tusz), nieliczne skreślenia. Zapis jednostronny. Przekreślona foliacja autorki, ołówkiem, w prawym górnym rogu foliacja ZNiO. Kartki w kratkę. Podpis autorki na końcu pamiętnika. Kartki spięte przy użyciu metalowej zszywki. Praca nadesłana na konkurs organizowany przez Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r., praca wycofana z dalszego biegu konkursu.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
życie polskich chłopów na Kresach przed II wojną światową, losy przesiedleńców na Ziemiach Odzyskanych, relacje pomiędzy wysiedleńcami pochodzącymi z różnych stron, życie na wsi w PRL na Ziemiach Zachodnich, praca w gospodarstwie i spółdzielnie na wsi w PRL, życie społeczne i kulturalne na wsi po II wojnie światowej, stosunki sąsiedzkie na wsi
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1920 do 1992
Nośnik informacji: 
papier
Typ zasobu: 
pamiętnik/wspomnienia