publikacje

Wróć do listy

Pamiętniki „repatriantów” z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie. Pokłosie konkursu ogłoszonego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r.

Wspomnienia dotyczą przymusowego wysiedlenia rodziny autorki ze Stanisławowa na Ziemie Zachodnie po II wojnie światowej. Zawadzka przedstawia okoliczności, w jakich odbyło się opuszczenie rodzinnych stron, emocje z tym związane i represje ze strony rosyjskich mieszkańców wobec Polaków, którzy jeszcze nie wyjechali. Ukazuje również warunki transportu przesiedleńców, drogę na Śląsk i pierwsze wrażenia po przyjeździe.

Autor/Autorka: 
Inny tytuł: 
Repatrianci
Miejsce powstania: 
Wrocław
Opis fizyczny: 
k. 252–255; 31 cm
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Katalog rękopisów zinwentaryzowanych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu w celach badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
Od 1991 do 1992
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
18930/II
Uwagi: 
Maszynopis o charakterze czystopisu. Przekreślona foliacja autorki – ołówkiem w prawym, górnym rogu foliacja ZNiO. Zapis jednostronny, kartki spięte przy użyciu metalowego spinacza. Załączona notatka dotycząca autorki (dane adresowe). Papier podniszczony na brzegach, niewielkie naddarcia. Praca nadesłana na konkurs organizowany przez fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r., praca konkursowa.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
przymusowe przesiedlanie ludności polskiej po II wojnie światowej, Kresy Wschodnie, represje
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1900 do 1947
Nośnik informacji: 
papier
Typ zasobu: 
pamiętnik/wspomnienia