publikacje

Wróć do listy

Pamiętniki „repatriantów” z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie. Pokłosie konkursu ogłoszonego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r.

Praca Katarzyny Papskiej dotyczy przede wszystkim zbrodni UPA w jej rodzinnej miejscowości Podkamień (pow. rohatyński) w 1944 r. – wymordowania grupy kilkudziesięciu Polaków, oraz późniejszego przymusowego przesiedlenia autorki z rodziną. Dokument zawiera nieskładne fragmenty odnoszące się do tragicznych wydarzeń z Podkamienia; autorka opisuje także okres poprzedzający swoje wysiedlenie (pozostawiony dorobek) i przybycie do Bydgoszczy. Zapiski są urywkowe, chaotyczne, przeplatane wypowiedziami autorki nt. stosunków polsko-ukraińskich, polskiej polityki. Język silnie nacechowany emocjami.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Kowalewko
Opis fizyczny: 
k. luź. 63–69; 31 cm
Technika zapisu: 
maszynopis
rękopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Katalog rękopisów zinwentaryzowanych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu w celach badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
1992
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
18929/II
Uwagi: 
Wspomnienia w dwóch wersjach: rozszerzonej (63–65) i skróconej (66–67). W przeważającej części rękopis. Zapis w większości jednostronny, miejscami nieczytelny bądź trudno czytelny. W wersji rozszerzonej liczne dopiski, poprawki i skreślenia: w przestrzeni międzywierszowej oraz na marginesach (długopis, niebieski i czerwony tusz). Ołówkiem, w prawym górnym rogu foliacja ZNiO. Kartki w kratkę. Zał. lista (maszynopis) Polaków zamordowanych z rąk nacjonalistów ukraińskich w miejscowości Podkamień (pow. Rohatyn) w latach 1943–1944, z dołączonym opisem rodzaju śmierci każdej osoby (rękopis). Praca nadesłana na konkurs organizowany przez Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r., wycofana z dalszego biegu konkursu.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
zbrodnia na mieszkańcach wsi w Podkamieniu (powiat rohatyński), przymusowe przesiedlenia ludności polskiej po II wojnie światowej, stosunki polsko-ukraińskie
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1944 do 1945
Nośnik informacji: 
papier
Typ zasobu: 
pamiętnik/wspomnienia