publikacje

Wróć do listy

Pamiętnik z getta i obozu pracy „Rokita” w Tarnopolu w latach 1941-1944.

Na tekście data – 1995.

Autorka spisała wspomnienia dotyczące okresu wojennego (lata 1941-1944). Tekst otwierają informacje dotyczące pogromów ludności żydowskiej dokonanych przez Ukraińców w roku 1941 w Tarnopolu i we Lwowie.

Autorka, opisała swój pobyt w tarnopolskim getcie. Wspomniała o warunkach mieszkaniowych, głodzie, strachu, chorobach, problemach aprowizacyjnych. Po likwidacji getta Autorka została deportowana do obozu pracy, nazwanego od nazwiska komendanta, „Rokitą”. Zapisała szczegóły dotyczące zlecanych jej zadań, prac wykonywanych w obozie, oraz kwestie związane z obozową konspiracją i działalnością antyniemiecką (w tym z grupą współpracującą z partyzantką sowiecką).

Opisała swoją ucieczkę z obozu w lipcu 1943 roku, oraz okres spędzony w ukryciu. Wspominała ludzi, chcących udzielić jej pomocy i schronienia, oraz historie dotyczące szantażystów. Zapiski kończą informacje o wyzwoleniu, którego Autorka doczekała w ukryciu.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Tel Awiw
Opis fizyczny: 
50 stron maszynopisu (kserokopia), brak odpisów.
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Dostępny do celów badawczych
Data powstania: 
1995
Stan zachowania: 
Dobry, wszystkie karty czytelne
Sygnatura: 
302/326
Tytuł kolekcji: 
Zbiór pamiętników.
Słowo kluczowe 1: 
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Nośnik informacji: 
papier
nośnik elektorniczny
Typ zasobu: 
pamiętnik/wspomnienia