publikacje

Wróć do listy

Pamiętnik w formie listu do syna.

Tekst obejmuje informacje z lat 1942-1944, pamiętnik w formie listu do syna urodzonego w roku 1940.

Z treści wynika, że mąż Autorki pracował jako tapicer, później został zatrudniony w wydziale zdrowia w kuchni mlecznej. Brak informacji o jego śmierci. Autorka uniknęła wywózki podczas „szpery” w 1942 roku oraz podczas akcji likwidacyjnej i doczekała wyzwolenia w grupie więźniów porządkujących teren getta. Ukrywała dziecko, które prawdopodobnie też dożyło wyzwolenia.

Opis warunków panujących w getcie w Łodzi. Obszerne informacje o rozwarstwieniu społecznym ludności żydowskiej w getcie. Autorka wspomina o przesiedleńcach docierających do getta, głównie o niemieckich Romach. Opisuje akcje wysiedlające i likwidację getta, próbując przekazać jak najwięcej informacji.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Łódź
Opis fizyczny: 
11 stron maszynopisu, 3 odpisy.
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Dostępny do celów badawczych
Data powstania: 
1944
Stan zachowania: 
Wszystkie karty zachowane.
Sygnatura: 
302/31
Tytuł kolekcji: 
Zbiór pamiętników
Uwagi: 
Do tekstu dołączona informacja, o przekazaniu go przez inżyniera Horowicza. Fragment opublikowany w Życie i zagłada Żydów polskich 1939-1945, Warszawa 2003, str. 437-441.
Słowo kluczowe 1: 
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Nośnik informacji: 
papier
Typ zasobu: 
pamiętnik/wspomnienia