publikacje

Wróć do listy

Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVIII. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2012. Prace konkursowe.

Praca Pauliny Kostrzewskiej powstała na podstawie wspomnień pochodzącej z Kresów Stefanii Górskiej. Podzielony na 7 tematycznych części dokument koncentruje się na latach dzieciństwa i wczesnej młodości urodzonej przed II wojną światową bohaterki. Niezwykła pamięć Górskiej i zaangażowanie Kostrzewskiej stworzyły niezwykły dokument będący bardzo szczegółowym opisem życia na wsi kresowej – praca zwiera m. in. charakterystykę Czernielowa Mazowieckiego (położenie wsi, jej mieszkańców oraz infrastrukturę), domu rodzinnego bohaterki, organizacji życia codziennego, lokalnych zwyczajów (kulinaria, święta, zabawy). Wspomnienia opisują również wojnę z perspektywy młodej dziewczyny i mieszkańców wsi – okupację radziecką i niemiecką wraz z towarzyszącymi jej wydarzeniami (wywózki, prześladowania). Pracę kończy wzmianka o przymusowym przesiedleniu na ziemie zachodnie i podziękowaniami Pauliny Kostrzewskiej dla Stefanii Górskiej.

Autor/Autorka: 
Inny tytuł: 
Przeżyć jeszcze raz to, czego już nie będzie – powrót do dzieciństwa
Wariant tytułu: 
Przeżyć jeszcze raz to, czego już nie będzie
Miejsce powstania: 
Wrocław
Opis fizyczny: 
[59] k. luź . : fot. rys. ; 31 cm.
Technika zapisu: 
wydruk komputerowy
rękopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu do celów badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
2012
Stan zachowania: 
bardzo dobry
Sygnatura: 
Akc. 14/16 t. 2
Uwagi: 
Komputeropis, wydruk jednostronny. Różnorodny typ papieru: zwykły, kolorowy, karton. Kartki z tekstem prawie każdorazowo poprzedzielane kolorową, gładką kartką papieru a4, z czego każda w innym kolorze (strona tekstu – kolorowa kartka – strona tekstu lub rysunek – kolorowa kartka – rysunek itp.), foliacja stron z tekstem (16 k.), pozostałe strony bez numeracji. Praca zawiera skany fotografii (1 k.) oraz skany profesjonalnych szkiców: m. in. domu rodzinnego bohaterki (bryły zewnętrznej domu mieszkalnego, zabudowań gospodarczych oraz wnętrza izb) i niektórych miejsc we wsi. Ponadto dołączone zostały: odręczny rzut miejscowości, lista mieszkańców wsi sporządzona przez Stefanię Górską („Spis mieszkańców (głów rodzin) Czernielowa Mazowieckiego na Kresach do roku 1945”). Praca nadesłana na konkurs dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Kresów Południowo-Wschodnich
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Osoba, której dotyczy treść.: 
Główne tematy: 
życie na przedwojennej wsi kresowej, dzieci na wsi, szkoła wiejska, zwyczaje wsi kresowej, zabawy, święta, życie codzienne, życie sąsiedzkie, początek II wojny światowej w Czernielowie, lata okupacji
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1926 do 1946
Nośnik informacji: 
papier
fotografia / skan