publikacje

Wróć do listy

Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XV. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2009. Prace konkursowe.

Pamela Jagiełłowicz w krótkim wspomnieniu przybliża postać swojej prababki Stanisławy Świcy: opisuje m. in. jej rodzinę ojca – Eliasza Bunia i matkę Marię-Katarzynę z domu Korol oraz brata Władka oraz ich życie w ukochanym Lwowie przed II wojną światową. W pracy znalazły się wzmianki odnośnie edukacji Stanisławy Świcy, małżeństwa, przymusowego przesiedlenia na ziemie zachodnie i powojennego życia we Wrocławiu, w którym osiadła na stałe, tęskniąc za Lwowem aż do śmierci w 2003 r.

Autor/Autorka: 
Inny tytuł: 
Stanisława Świca. Wspomnienia rodzinne (1915 – 2003).
Miejsce powstania: 
Wrocław
Opis fizyczny: 
[18] k. luź. , fot. ; 21 cm.
Technika zapisu: 
fotografia (jako oryginalne źródło / dzieło)
wydruk komputerowy
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu do celów badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
2009
Stan zachowania: 
bardzo dobry
Sygnatura: 
Akc. 11/16
Uwagi: 
Dokument w formie albumu, układ poziomy, bogaty zbiór materiałów ikonograficznych: m. in. fotografii z albumu rodzinnego (kserokopie i oryginały), zdjęć pamiątek rodzinnych, dokumentów (m. in. wyciąg z metryki ślubu, świadectwo chrztu, szkolne i in.) Kserokopie dokumentów przeważnie złożone w składkę podwójną i przyklejone do kartek. Każde źródło posiada opis (naklejony pasek papieru z wydrukowanym tekstem). Dołączona kartka z danymi dot. autorki. Praca nadesłana na konkurs dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych organizowany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Osoba, której dotyczy treść.: 
Główne tematy: 
życie we Lwowie przed II wojną światową, losy przesiedleńców na ziemiach zachodnich, tożsamość przesiedleńców, dziedzictwo przesiedleńców
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1915 do 2003
Nośnik informacji: 
papier
fotografia / skan
Typ zasobu: 
pamiętnik/wspomnienia