publikacje

Wróć do listy

Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XII Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2006. Prace konkursowe.

Wspomnienia Antoniny Danickiej w krótkim opracowaniu jej prawnuczki – Wioletty Terki – obejmują lata dzieciństwa i młodości Danickiej przeżyte na Kresach, do przymusowego przesiedlenia na ziemie zachodnie w 1945 r. i osiedlenia na Dolnym Śląsku. Dokument zawiera wiele bezpośrednich relacji bohaterki – Terka cytuje fragmenty z opowieści prababci, zachowując oryginalny język wypowiedzi. Danicka opisuje m. in. swoje dzieciństwo – beztroskie i szczęśliwe do wybuchu II wojny światowej, wymienia różne zabawy i dostępne atrakcje. Przywołuje też przeżycia z lat wojny – grożące niebezpieczeństwa, swój strach, obecność śmierci wokół – zachowując we wspomnieniach ówczesną perspektywę dziecka (w 1939 r. miała 8 lat). Pracę kończy zwięzłe podsumowanie losów rodziny Danickiej po zakończeniu wojny i przybyciu na Ziemie Odzyskane.

Autor/Autorka: 
Inny tytuł: 
Wojna wszystko zepsuła
Wariant tytułu: 
Wojna wszystko zmieniła
Miejsce powstania: 
Wrocław
Opis fizyczny: 
14 k. luź : il. fot. ; 31 cm
Technika zapisu: 
wydruk komputerowy
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu do celów badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
2013
Stan zachowania: 
bardzo dobry
Sygnatura: 
Akc. 8/16
Uwagi: 
Komputeropis, tektura (kremowy), tekst przeplatany skanami/fotografiami i drobnymi ilustracjami (czarny flamaster) dołączone skany dokumentów (k. 8-14, kolor) m. in. świadectwo chrztu, akt nadania nieruchomości rolnej Ministerstwa Ziem Odzyskanych. Tekstu niewiele. Tekst relacji prababci wyróżniony ozdobną czcionką. Zapis jednostronny, wydruk komputerowy, na lewych brzegach ślady po bindowaniu. Na odwrocie ostatniej karty ołówkiem adnotacja osoby przyjmującej pracę do konkursu. Praca nadesłana na konkurs dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych organizowany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Osoba, której dotyczy treść.: 
Główne tematy: 
dzieciństwo na Kresach przed II wojną światową, czas okupacji oczami dziecka, prześladowania i zbrodnie na ludności polskiej, ukraińskiej i żydowskiej, okupacja w Samborze, osadnictwo na ziemiach zachodnich (Żerniki, Wrocław), losy mieszkańców Dublan po przesiedleniach
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1931 do 2013
Nośnik informacji: 
papier
fotografia / skan