publikacje

Wróć do listy

Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVIII. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2012. Prace konkursowe.

Wspomnienia Marii Mariowskiej wysłuchane i spisane przez jej wnuczkę – Aleksandrę Pawlak. Prababcia autorki opowiada o swoim życiu na Kresach, które dzieliło się na szczęśliwe i dostatnie dzieciństwo, kiedy całym światem bohaterki była jej rodzina i rodzinna wieś Mogielnica oraz na czas wojny, na którą przypadły lata wczesnej młodości  Mariowskiej – również przeżyte w rodzinnej miejscowości, lecz z poszerzonym nagle o traumatyczne wydarzenia krajobrazem. Bohaterka portretuje przedwojenną Mogielnicę – jej wielokulturowość,  codzienne życie mieszkańców i  swojej rodziny. Opisuje również wydarzenia z okresu wojny m. in.: wywózki Polaków na Sybir i przymusowe roboty, mordy band ukraińskich, z rąk których okrutną śmierć ponieśli jej najbliżsi. Ostatnie fragmenty opowieści M. Mariowskiej dotyczą powojennych lat na ziemiach zachodnich, m. in. intensywnych poszukiwań żyjących członków rodziny i  budowania życia na nowo.

Autor/Autorka: 
Inny tytuł: 
Wysłuchała opowieści Prababci…
Wariant tytułu: 
Dla mojej Prababci
Miejsce powstania: 
Wrocław
Opis fizyczny: 
[19] k. luź. : fot. rys. ; 31 cm.
Technika zapisu: 
wydruk komputerowy
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu do celów badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
2012
Stan zachowania: 
bardzo dobry
Sygnatura: 
Akc. 14/16 t. 1
Uwagi: 
Komputeropis, wydruk jednostronny, dołączone kolorowe wydruki fotografii rodzinnych. Praca zawiera również wydruki (kolor) map rodzinnych okolic (jedna z zaznaczoną drogą M. Mariowskiej z Mogielnicy na ziemie zachodnie), oraz rysunek M. Pawlak (kredki, różne kolory) przedstawiający dom prababci. Na pierwszej karcie ołówkiem adnotacja osoby/osób oceniających pracę konkursową (punktacja) oraz notka dot. autorki – dane osobowe, szkoła, dane nauczycielki - opiekunki. Praca nadesłana na konkurs dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych organizowany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Osoba, której dotyczy treść.: 
Główne tematy: 
przedwojenne życie na wsi kresowej, przedwojenna Mogielnica, okupacja sowiecka i niemiecka w Mogielnicy, napięcia narodowościowe w pow. trembowelskim w czasie II wojny światowej, mordy w Mogielnicy, ucieczka ludności polskiej z terenów wschodnich na ziemie zachodnie, losy przesiedleńców i przesiedleńczyń po II wojnie światowej, poszukiwania zaginionych członków i członkiń rodzin, trauma wojenna
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1911 do 1966
Nośnik informacji: 
papier
fotografia / skan
Typ zasobu: 
pamiętnik/wspomnienia