publikacje

Wróć do listy

Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVIII. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2012. Prace konkursowe.

Zapis rozmowy Pauliny Konarskiej z Katarzyną Lombarską – prababcią autorki – dotyczy przede wszystkim jej dzieciństwa na Kresach i II wojny światowej, która przerwała spokojne życie. Bohaterka opowiada o tym, jak wojna dotknęła jej rodzinę, m. in. o wywózkach na roboty przymusowe i bandach UPA, zagubionej i odnalezionej w czasie wojny siostrze oraz o przymusowym przesiedleniu na Dolny Śląsk po II wojnie światowej w 1945 r. i dalszych losach po wysiedleniu. 

Autor/Autorka: 
Inny tytuł: 
Skąd pochodzi moja rodzina
Miejsce powstania: 
Wrocław
Opis fizyczny: 
4 k. : mp., fot. : 31 cm.
Technika zapisu: 
wydruk komputerowy
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu do celów badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
2012
Stan zachowania: 
bardzo dobry
Sygnatura: 
Akc. 14/16 t. 1
Uwagi: 
Komputeropis, zapis dwustronny, paginacja autorki. Kartki gładkie zszyte przy użyciu metalowej zszywki. Tekst przedzielony paroma fot. rodzinnymi (również wydruk) oraz fragmentem mapy (kolor) przedstawiającej pow. Tłumacz. Na pierwszej stronie ołówkiem adnotacja osoby/osób oceniających pracę (punktacja). Dołączona notka dot. autorki – dane osobowe, szkoła, dane nauczyciela- opiekuna. Praca nadesłana na konkurs dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych organizowany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Osoba, której dotyczy treść.: 
Główne tematy: 
przedwojenne życie na wsi kresowej, okupacja w Przybyłowie na Kresach, roboty przymusowe na rzecz III Rzeszy, wysiedlenie ludności polskiej z terenów wschodnich na ziemie zachodnie, losy przesiedleńców i przesiedleńczyń po II wojnie światowej
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1911 do 1946
Nośnik informacji: 
papier
fotografia / skan
Typ zasobu: 
pamiętnik/wspomnienia