publikacje

Wróć do listy

Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVI. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2010. Prace konkursowe.

Zbiór luźnych informacji na temat Anny Jastrzębskiej, Lwowa i życia we Lwowie po II wojnie światowej. Autorka – uczennica Magda Kwiecińska – wymienia m. in. wolne dni w ówczesnym radzieckim Lwowie, Polaków pochowanych na Cmentarzu Łyczakowskim, wzmiankuje nt. sytuacji ludności polskiej i zwięźle charakteryzuje obowiązujący Jastrzębską system edukacji. Zarówno treść, jak forma zapisu ma charakter dość chaotycznych faktograficznych zapisków, natury ogólnej. Praktycznie brak wątków osobistych.

Autor/Autorka: 
Inny tytuł: 
Powrót do Lwowa
Miejsce powstania: 
Wrocław
Opis fizyczny: 
[1] k., 21 k. luź. : fot. 31 cm.
Technika zapisu: 
wydruk komputerowy
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu do celów badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
2010
Stan zachowania: 
bardzo dobry
Sygnatura: 
Akc. 12/16
Uwagi: 
Komputeropis, na pierwszej stronie przyklejona karteczka („memo”) z adnotacją osoby przyjmującej pracę do konkursu (punktacja i podpis, ołówek, długopis, niebieski tusz). Praca podzielona na 2 części: wspomnieniową – „Powrót do Lwowa” (5 k.) i fotograficzną „Na ulicach Lwowa” ( 7 k.) zawierającą powklejane kolorowe skany/wydruki fotografii architektonicznych zabytków Lwowa. Praca nadesłana na konkurs dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych organizowany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Osoba, której dotyczy treść.: 
Główne tematy: 
życie Polaków we Lwowie, Cmentarz Łyczakowski, szkolnictwo
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1952 do 1971
Nośnik informacji: 
papier
fotografia / skan
Typ zasobu: 
pamiętnik/wspomnienia