publikacje

Wróć do listy

Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. X. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2004. Prace konkursowe.

Praca poświęcona babci i dziadkowi autorki, w której Laskowska skrótowo przedstawia dzieciństwo i młodość obojga, spędzone na Kresach (Pnikut, Nowosiułki, Lwów), w tym m.in. kresowe zwyczaje i obyczaje na wsi. Opisowy charakter dokumentu autorka wzbogaca szeroko cytowanymi wypowiedziami Heleny Gliwki i jej męża Józefa.

Autor/Autorka: 
Inny tytuł: 
Skąd mój ród…
Miejsce powstania: 
Wrocław
Opis fizyczny: 
[16] k. luź. : fot. ; 31.
Technika zapisu: 
wydruk komputerowy
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu do celów badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
2004
Stan zachowania: 
bardzo dobry
Sygnatura: 
Akc. 6/16
Uwagi: 
Komputeropis o charakterze czystopisu. Część kartek białych, część to kolorowy papier (zielony, żółty itp.). Poprzyklejane do nich kserokopie i kolorowe wydruki fotografii, każda opisana. Ślady po dziurkaczu. Do pracy dołączona karteczka z adnotacją odnośnie tekstu. Dokument zawiera wiersz o Lwowie nieznanego autora („Jest nas przedziwna rodzina…”). Praca nadesłana na konkurs dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Kresów południowo-Wschodnich.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
Stosunki polsko-ukraińskie na Kresach po II wojnie światowej, życie Polek i Polaków na wsi, „repatriacje” na ziemie zachodnie po II wojnie światowej, zwyczaje na wsi, obrzędowość, losy Polek i Polaków po przymusowych przesiedleniach na ziemie zachodnie
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1941 do 1959
Nośnik informacji: 
papier
fotografia / skan
Typ zasobu: 
pamiętnik/wspomnienia