publikacje

Wróć do listy

Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVIII. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2012. Prace konkursowe.

Zapis wywiadu Iwony Maciejczyk z Kazimierą Wychowaniec. Treść dotyczy dzieciństwa bohaterki urodzonej na Kresach tuż przed wojną i zamyka się w odpowiedziach na 18 pytań. Opowieść Wychowaniec zawiera wiele szczegółowych opisów przeżyć z czasów okupacji w Tuligłowach i życia po przesiedleniu na tzw. Ziemie Odzyskane, bardzo mocno tkwiących w pamięci bohaterki i  ukazujących dramatyczne losy rodziny, dla której koniec wojny nie przyniósł wcale końca traumatycznych przeżyć. Wychowaniec mówi m. in. o zagrożeniu i przemocy seksualnej wobec kobiet w czasie wojny, stosunkach z Rosjanami, bardzo ciężkich warunkach po przesiedleniu na ziemie zachodnie (brak żywności, napady) i ciągłym strachu jaki jej towarzyszył. Wspomnienia bohaterki ukazują bardzo plastycznie realia czasu wojny i pierwszych lat powojennych. Nic nie upiększając tworzą poruszający, nietypowy i prawdziwy portret tych lat ukazany z perspektywy dziecka, któremu dzieciństwo zabrało przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Praca zawiera również opis działań niezwykłej kobiety – matki Kazimiery Wychowaniec – po śmierci męża skazanej na samotną walkę o przetrwanie swojej rodziny. 

Autor/Autorka: 
Inny tytuł: 
Tuligłowskie opowieści. Wywiad z Panią Kazimierą Wychowaniec repatriantką z Tuligłów
Miejsce powstania: 
Wrocław
Opis fizyczny: 
[15] k. luź. : fot. ; 31 cm.
Technika zapisu: 
wydruk komputerowy
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu do celów badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
2012
Stan zachowania: 
bardzo dobry
Sygnatura: 
Akc. 14/16 t. 2
Uwagi: 
Komputeropis, wydruk jednostronny. Do tekstu dołączone kartki z kolorowymi wydrukami fotografii (4 k.). Na stronie tytułowej ołówkiem adnotacja osoby/osób oceniających pracę. Dołączona notka dot. autorki (dane osobowe).oraz spis załączników. Praca nadesłana na konkurs dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych organizowany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Osoba, której dotyczy treść.: 
Główne tematy: 
dziecko i wojna, okupacja na Kresach w Tuligłowach, sytuacja kobiet w czasie wojny, wojna oczami dziecka, stosunki polsko-rosyjskie, kołchozy, przymusowa kolektywizacja, wysiedlanie Polaków mieszkających na Wschodzie, transport na Ziemie Odzyskane, losy wysiedlanych rodzin na ziemiach zachodnich, warunki osadnictwa na ziemiach zachodnich, objawy stresu pourazowego u dziecka
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1924 do 2010
Nośnik informacji: 
papier
fotografia / skan
Typ zasobu: 
pamiętnik/wspomnienia