publikacje

Wróć do listy

Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVII. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2011. Prace konkursowe.

Praca Niny Pawelec przedstawia historię Emilii Bocheńskiej i jest zapisem wypowiedzi ustnej bohaterki, która opowiedziała autorce swoje życie. Treść obejmuje trzy główne wątki tematyczne - przedwojenne życie na Kresach, przymusowe przesiedlenia na Dolny Śląsk, kultura kresowa (obyczaje, potrawy etc.) – które mogą stanowić bardzo cenne źródło wiedzy dla zainteresowanych. Bocheńska sporządza dość szczegółowy i barwny portret m. in. swojego dzieciństwa, opisując przy okazji rodzinną wieś Maliczkowice, rodzinę (np. postać swojej babki – samodzielnej i niezwykle zaradnej kobiety). Część poświęcona życiu po przesiedleniu stanowi z kolei interesujący obraz życia przesiedlonych rodzin na ziemiach zachodnich – adaptacji do nowych warunków i silnego poczucia tymczasowości, które utrudniało zadomowienie się w zupełnie obcym miejscu. Bocheńska usiłuje przekazać wszystko co pamięta jak najdokładniej, wyraża też żal, że kiedy mogła, nie dowiedziała się więcej na temat własnej historii od swojej mamy.

Autor/Autorka: 
Inny tytuł: 
Zachować w pamięci
Miejsce powstania: 
Wrocław
Opis fizyczny: 
[14] k. luź. : fot. ; 31 cm.
Technika zapisu: 
wydruk komputerowy
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu do celów badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
2011
Stan zachowania: 
bardzo dobry
Sygnatura: 
Akc. 13/16
Uwagi: 
Wydruk komputerowy, jednostronny. Do tekstu dołączone fotografie i kopie dokumentów (4 k.). Na pierwszej karcie adnotacja osoby/osób oceniających pracę konkursową (ołówek, długopis). Na brzegach ślady bindowania. Praca zawiera czarno-białe wydruki fotografii rodzinnych i kserokopie dokumentów. Praca nadesłana na konkurs dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Kresów Południowo-Wschodnich
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Osoba, której dotyczy treść.: 
Główne tematy: 
życie na wsi na Kresach przed II wojną światową, Maliczkowice przed 1939 r., wysiedlenia na ziemie zachodnie, powojenny Wrocław, losy przesiedleńców i przesiedleńczyń po II wojnie światowej, zwyczaje i obyczaje kresowe
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1920 do 2011
Nośnik informacji: 
papier
fotografia / skan
Typ zasobu: 
pamiętnik/wspomnienia