publikacje

Wróć do listy

Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVIII. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2012. Prace konkursowe.

Wspomnienia Zofii Wielgusiewicz dotyczą m. in. Kresów – dzieciństwa i młodości przerwanych wojną, okupacji, przeżytej głównie w Kielcach oraz pierwszych powojennych lat na Ziemiach Odzyskanych. Całość została utrzymana w raczej sprawozdawczym tonie, bez uwag o charakterze osobistym.  Bohaterka opowiada m. in. o swoich rodzicach, studiach i okolicznościach poznania swojego przyszłego męża. W dokumencie znalazły się również wzmianki o losach męża podczas wojny, kontaktów z Niemcami, spotkania z francuskimi Żydami wiezionymi do Treblinki ,czy powojennych losów Z. Wielgusiewicz i jej rodziny. Treść wskazuje na istnienie wielu bardzo ciekawych wątków, które w obecnej formie pracy zostały zaprezentowane dość skrótowo i skromnie, zaledwie wzmiankowane, pozostawiając u odbiorcy/odbiorczyni spore poczucie niedosytu i żal, że – jeśli było to możliwe – nie zostały one rozwinięte i odrobinę choć dogłębniej ukazane.

Autor/Autorka: 
Inny tytuł: 
Tyle uczuć się mieści między jednym uderzeniem serca a drugim
Miejsce powstania: 
Wrocław
Opis fizyczny: 
[9] k. : fot. ; 31 cm.
Technika zapisu: 
wydruk komputerowy
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu do celów badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
2012
Stan zachowania: 
bardzo dobry
Sygnatura: 
Akc. 14/16 t. 2
Uwagi: 
Komputeropis, wydruk jednostronny. Kartki zszyte metalową zszywką. W tekście skany (zminiaturyzowane) rodzinnych fotografii i pamiątek (m. in. indeks, zaświadczenie o zatrudnieniu), ponumerowane i opisane (17). Praca zawiera również skan odręcznego rysunku drzewa genealogicznego rodziny Zofii Wielgusiewicz (rys. 13) wykonany przez jej córkę – Ewę Rut. Dokument składa się z czterech ponumerowanych i zatytułowanych części, układających wspomnienia w porządku chronologicznym (1. Dzieciństwo, 2. Młodość, 3. Wojna, 4. Po wojnie). Każdą część rozpoczyna cytat z twórczości Z. Herberta. Na stronie tytułowej ołówkiem adnotacja osoby/osób oceniających pracę (punktacja). Praca nadesłana na konkurs dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Kresów Południowo-Wschodnich.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
lwowskie studia, życie rodziny mieszczańskiej w przedwojennym Lwowie, wojenne przypadki młodej dziewczyny, okupacja w Kielcach, okupacja we Lwowie, życie w powojennym Wrocławiu, aktywność zawodowa kobiet, sprawczość kobiet, transporty Żydów do Treblinki
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1916 do 2010
Nośnik informacji: 
papier
fotografia / skan
Typ zasobu: 
pamiętnik/wspomnienia