publikacje

Wróć do listy

Jak przetrwałyśmy okupację niemiecką i rozpoczęłyśmy nowe życie

Opis przeżyć z okresu II wojny światowej Autorki i jej córki. Tekst otwierają informacje o Stanisławowie (dziś Iwano-Frankiwsk, miasto obwodowe na zachodniej Ukrainie, do 1962 roku pod nazwą Stanisławów), utworzeniu getta, przesiedleniach, zabiorze mienia i stosunku miejscowej ludności do Żydów. Informacje o masowej egzekucji na miejscowym cmentarzu jesienią 1941 roku.

Relacja dotycząca zdobycia „dokumentów aryjskich” i ucieczki ze Stanisławowa do Warszawy. Autorka opisała to miasto pod okupacją niemiecką, miejsca w których wraz z córką mieszkała i stosunek sąsiadów do obu kobiet. W związku z podejrzeniami o żydowskie pochodzenie były zmuszane do wielokrotnego zmieniania miejsca pobytu w obrębie miasta – groźba denuncjacji i szantaże. Przypadki szantażu opisane dość szczegółowo.

Powstanie warszawskie, walki i atmosfera w mieście. Autorka opuściła Warszawę i przeniosła się z córką do Podkowy Leśnej po powstaniu. Tam doczekały wyzwolenia.

Opisała powrót do Warszawy i realia panujące w mieście w pierwszych miesiącach po zakończeniu działań wojennych.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Warszawa
Opis fizyczny: 
111 stron rękopisu w zeszytach
Technika zapisu: 
rękopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Dostępny do celów badawczych
Data powstania: 
Od 1941 do 1945
Stan zachowania: 
Dobry, wszystkie karty zachowane.
Sygnatura: 
302/333
Tytuł kolekcji: 
Zbiór pamiętników
Uwagi: 
Dokument przekazany do archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w roku 2002 przez panią Salomeę Falk.
Słowo kluczowe 1: 
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Nośnik informacji: 
papier
nośnik elektorniczny
Typ zasobu: 
pamiętnik/wspomnienia