publikacje

Wróć do listy

b.t. [Wyczytałam w gazecie…]

Autorka opowiada o swoim pobycie w Kazachstanie w czasie II wojny światowej.

Dowiedziała się z prasy, że powstał Związek Sybiraków [grudzień 1988 r.] i postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami. Została wywieziona wraz z całą rodziną do Kazachstanu 14.02.1940 r., do miejscowości Majkain Zołoto, obłast Pawłodar. Transport wagonami towarowymi trwał 24 dni, potem jeszcze 180 km samochodami ciężarowymi. Na miejscu, w Majkainie, był barak na 20 pokoi (po 4 rodziny w każdym). Wyżywienie było w stołówce, w której pracowała Antonina. Pozostali pracowali w kopalni. Mieszkali tam 3 lata. Gdy wybuchła wojna niemiecko-rosyjska, ludzie zaczęli umierać z głodu. Rodzina autorki wyjechała wtedy do Pawłodaru, skąd wywieziono ich do miasteczka Irtyszysk. Tam autorka pracowała w szpitalnej porodówce. Ojca i siostrę zabrano do więzienia, ponieważ nie chcieli przyjąć obywatelstwa ZSRR. Dostali 2 lata odsiadki. Ojciec zmarł w więzieniu. Życie było bardzo ciężkie, zwłaszcza wiosną, brakowało jedzenia. Poprawiło się nieco, gdy przyszła UNRRA – zaczęli dostawać trochę żywności i odzieży. Tam dotrwali do wyjazdu do Polski. Przywieziono ich do Łobza (pracowali w majątku Runowo Pomorskie), a po roku autorka wyjechała do Szczecina, gdzie podjęła pracę w Zakładach Odzieżowych.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Szczecin
Opis fizyczny: 
mps., 2+5 s. luź.; dokumenty; 30 cm
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
tak
Data powstania: 
1989
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
AWII/291
Tytuł kolekcji: 
Archiwum Wschodnie
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Osoba, której dotyczy treść.: 
Główne tematy: 
Wywózka do Kazachstanu, pobyt i praca, repatriacja
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1939 do 1946
Nośnik informacji: 
papier
Typ zasobu: 
inne