publikacje

Wróć do listy

b.t. [Witam, Towarzyszko, w starej…]

Kolekcja listów do Żanny Kormanowej. Autorka omawia w nich głównie sprawy służbowe/naukowe, ale pojawiają się także wątki prywatne.

Najwcześniejsze listy z lat 1951-1952 dotyczą pisanej przez Najdus pracy [prawdopodobnie chodzi tu o pracę doktorską p.t. „Lenin w Polsce”]. Autorka informuje o poszczególnych etapach prac. Materiały zbiera głównie w krakowskich archiwach i Bibliotece Jagiellońskiej, ale również w Zakopanem. Dziękuje Kormanowej za przychylną opinię o jej pracy, omawia z nią niektóre kwestie. Prosi ją o zaopiekowanie się jej pracą na dalszym etapie. Wspomina też, że otrzymała uwagi od Krauzego i Daniszewskiego.

Późniejsze listy dotyczą przeważnie opracowywanej przez zespół Kormanowej „Historii Polski”. Prace te trwają na przestrzeni kilkunastu lat. Najdus zdaje relacje Kormanowej z postępu prac oraz problemów, jakie pojawiają się w ich trakcie. Omawia niektóre kwestie merytoryczne, uwagi i poprawki, czasem ocenia wkład pracy poszczególnych osób. Tu padają nazwiska różnych naukowców, którzy współpracują przy tym projekcie, m.in. Tych, Kalabiński, Pietrzak-Pawłowska, Murzynowska, Szerer, Altman. Ostatni list z 1972 r. poświęcony jest sprawom bardziej technicznym, związanym z drukiem, jak skład, korekta językowa, kolory map, wybór zdjęć.

Autorka pisze także o swoich badaniach, np. z kartki wysłanej z Wiednia dowiadujemy się, że przeprowadza tam kwerendę w archiwach (Kriegsarchiv, Verwaltungsarchiv, Staatsarchiv). Wspomina o seminarium magisterskim, które przygotowuje. Jest o osoba bardzo zapracowana, czasem pisze o zmęczeniu. Kilkakrotnie rezygnowała z urlopu z powodu nawału pracy.

Z kartki pisanej ze Lwowa (23.12.1958 r. – sygn. 489) dowiadujemy się, że autorka spędziła 2 tygodnie w archiwach moskiewskich. Potem zatrzymała się przejazdem w Kijowie i uzgodniła szereg zagadnień galicyjskich w Instytucie Historii Akademii Nauk. Teraz od rana do wieczora siedzi w archiwum lwowskim i bibliotece Akademii (dawniej Ossolineum).

W wielu listach na przestrzeni tych 20 lat pojawiają się wątki osobiste. Autorka pisze o swoich dzieciach, o wyjazdach wakacyjnych. Opisuje np. urlop w Zakopanem, gdzie przebywa z dziećmi w Domu Matki i Dziecka. Panuje tam hałas i nie bardzo ma warunki do odpoczynku. Poza tym spędzają w Zakopanem wakacje również inne osoby z IKKN: Kancewicz, Żychnowski, Żurawiecki.

List do Żanny Kormanowej. Autorka spędziła 2 tygodnie w archiwach moskiewskich. Potem zatrzymała się przejazdem w Kijowie i uzgodniła szereg zagadnień galicyjskich w Instytucie Historii Akademii Nauk. Teraz od rana do wieczora siedzi w archiwum lwowskim i bibliotece Akademii (dawniej Ossolineum).

Autor/Autorka: 
Współautorzy: 
Inny tytuł: 
b.t. - korespondencja do Żanny Kormanowej
Miejsce powstania: 
Warszawa, Kraków, Wiedeń, Krynica-Zdrój, Zakopane, Międzyzdroje
Opis fizyczny: 
rps. mps., 50 s., luź.; ; 11 x 15,5 cm
Technika zapisu: 
maszynopis
rękopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
tak
Data powstania: 
Od 1951 do 1972
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
1573/489, 499
Tytuł kolekcji: 
Akta Żanny Kormanowej
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Nośnik informacji: 
papier
Typ zasobu: 
list