organizacje/partie

Wróć do listy

Towarzystwo Abolicjonistów

Powstało ok. 1900; za główny cel postawiło walkę z prostytucją i demoralizacją, jaką ona powodowała.

Związane było z pismem "Ogniwo"

Leon W, Stanisław Posner, Teodora Męczkowska, A Wysłouch  = spotykali się w mieszkaniu Męczkowskich przy Chmielnej 25.

Swoją ideologię przedstawiali w licznych broszurach Męczkowscy, Wysłouch, Wernier???; Wedł€g Męczkowskiej członkami towarzystwa były osoby o nieposzlakowej moralności oraz młodzież akademicka [nieprzeciętnej kulturze moralnej], która odczuwała potrzebę oczyszczenia życia seksualnego

Było ispiracją dla innych organizacji: Towarzystwo do walki z nierządem i zwyrodnienim rasy i Towarzystwem Eugenicznym