organizacje/partie

Wróć do listy

Ochotnicza Legia Kobiet

Wariant nazwy: 
OLK, O.L.K.

Ochotnicza kobieca organizacja wojskowa. Powstała we Lwowie w 1918 r. z inicjatywy Aleksandry Zagórskiej (1884–1965). Ochotnicza Legia Kobiet wyewoluowała z działającego w strukturach miejskiej Straży Obywatelskiej we Lwowie ochotniczego oddziału milicji kobiecej, odpowiedzialnego początkowo za funkcje pomocnicze (administracja, dostarczanie przesyłek, pełnienie wart), później zaś biorącego udział w walkach na równi z oddziałami męskimi. W grudniu 1918 r. milicja kobieca została przekształcona w organizację o charakterze wojskowym i przyjęła nazwę Ochotnicza Legia Kobiet.


Publikacje