organizacje/partie

Wróć do listy

Ochotnicza Legia Kobiet

Wariant nazwy: 
OLK

Kobieca formacja wojskowa, utworzona w grudniu 1918 r. we Lwowie z inicjatywy Aleksandry Zagórskiej. Członkinie OLK walczyły w obronie Lwowa w 1918 r., służyły również podczas wojny bolszewickiej (m.in. Warszawa, Wilno) w piechocie, kawalerii, artylerii, służbie sanitarnej, intendenturze oraz w wywiadzie. 1 kwietnia 1920 r. powstał Wydział Ochotniczej Legii Kobiet, którego naczelniczką została mjr Aleksandra Zagórska (Wydział działał w strukturach Sekcji Mobilizacyjnej Oddziału I Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie), naczelniczkę zastępowała kpt. Ludwika Zawadzka. OLK została rozwiązana w 1922 r. (stan na 1921 r. to ponad 2,5 tysiąca żołnierek). W 1928 r. członkinie OLK utworzyły paramilitarne Przysposobienie Wojskowe Kobiet.

 


Publikacje