organizacje/partie

Wróć do listy

Komunistyczna Partia Polski

Wariant nazwy: 
Komunistyczna Partia Robotnicza Polski

Partia polityczna założona w grudniu 1918 roku na zjeździe zjednoczeniowym Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy oraz Polskiej Partii Socjalistycznej – Lewica. Partia rozwiązana w 1938 roku (przez Komintern) w ramach wielkiej czystki.

W praktyce stanowiła sekcję Kominternu na terenie II Rzeczypospolitej, jej celem była rewolucja socjalna powiązana z wcieleniem terenów Polskich do ZSRR na prawach republiki sowieckiej. Na terenie Polski działalność partii została zakazana, gdy w wojnie polsko-bolszewickiej jej zwolennicy stanęli po stronie sowieckiej. Dodatkowo działała niezgodnie z prawem, ponieważ nie uznając legalności Polski, jej kierownictwo nie dopełniło formalności związanych z rejestracją organizacji.


Publikacje