organizacje/partie

Wróć do listy

Klub Polityczny Kobiet Postępowych

Rozpoczął swoją działalność 30 maja 1919.

Statutowymi celami Klubu było "korzystanie z praw politycznych już zdobytych dla faktycznego zrównania praw mężczyzn i kobiet", ochrona pracy kobiet przed wyzyskiem, żądanie równej płacy, "wyrabianie polityczne kobiet przez rozważanie spraw politycznych, narodowych i społecznych" oraz wprowadzenie etyki w życie polityczne i społeczne. Ponadto walczono o ekonomiczne wyzwolenia kobiety, bezpłatne i dobrze zorganizowane szkoły ogólnokształcące i zawodowe; z prostytucją i handlem żywym towarem. 

W pierwszym zarządzie Klubu znalazły się: Justyna Budzińska-Tylicka - przewodnicząca, Zofia Daszyńska-Golińska - wiceprzewodnicząca, Eugenia Waśniewska, L. Tomaszewska - skarbniczki, Sylwia Boguska, Hanna Paschalska - sekretarki, Teodora Męczkowska, J. Pyrowicz, Zofia Stankiewicz, Władysława Weyhert-Szymanowska.

Klub zajmował się nie tylko sprawami równouprawnienia kobiet, ale też występował przed Radą Ambasadorów w obronie praw Polski do Galicji Wschodniej, a w 1921 - do Litwy Środkowej. W 1920 urządził wraz Ligą Polskich Kobiet wiec w sprawie przspieszenia wymiany jeńców i zakładników wojennych z Rosją Sowiecką. Bronił ruchów pacyfistycznych. Ważnym celem było zapewnienie pokoju i stworzenie warunków, w których jest możliwa stabilna współpraca między narodami. Członkinie klubu: Justyna Budzińska-Tylicka i Józefa Krzyżanowska-Kodasowa były bardzo aktywnymi uczestniczkami międzynarodowego zjazdu pacyfistycznego w czerwcu 1928.

W 1926 na Międzynarodowym Kongresie Socjalistek - Polskę reprezentowały Budzińska i senatorka Dora Kłuszyńska; w 1929 urządził na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu Wystawę Pracy Kobiet, nad którą patronat objęła prezydentowa Michalina Mościcka. Wystawa pokazywała różne aspekty aktywności kobiet: pracę zawodową, także na roli, pracę  społeczną, przemysł kobiecy.

W 1930 roku został wydany "Pamiętnik Klubu Politycznego Kobiet Postępowych 1919-1930. Na straży praw kobiety." 

Klub nawiązał współpracę z Mieczysławem Niedziałkowskim - PPS, Marianem Kościałkowskim - Partia Pracy, Janem Dąbskim - Stronnictwo Chłopskie, Janem Woźnickim - Polskie Stronnictwo Ludowe - Wyzwolenie;  politycy ci brali udział w zebraniach zarządu KPKP.