instytucje

Wróć do listy

Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie

Wariant nazwy: 
Uniwersytet lwowski; Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franko

Uniwersytet im. Jana Kazimierza we Lwowie (1919-1939) - jedna z nazw i etapów funkcjonowania  w burzliwych dziejach uniwersytetu we Lwowie założonego w  1661 roku przez króla Jana Kazimierza jako Akademia Jezuicka, następnie Akademia Lwowska (1758-1773), Uniwersytet Józefiński (1784-1805), Liceum Lwowskie (1805 -1817), Uniwersytet Franciszkański (1817-1918), obecnie Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki. 8 listopada 1919 roku Uniwersytet postanowieniem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego przyjął imię założyciela Jana Kazimierza. Uczelnia stała się jedną z największych i najważniejszych placówek naukowych odrodzonej Polski. W okresie międzywojennym została znacznie rozbudowana, zyskując nowe gmachy i obiekty dydaktyczne. Na pięciu wydziałach (Teologicznym, Prawa, Lekarskim, Humanistycznym i Matematyczno-Przyrodniczym ) oraz ponad stu dwudziestu katedrach wykładali światowej sławy wykładowcy. Na uniwersytecie rozwijała się działalność naukowa i powstawały znaczące badania i prace naukowe na światowym poziomie.  Działały  tu słynne środowiska lwowskich naukowców, takie jak lwowska szkoła matematyczna, lwowsko-warszawska szkoła filozoficzna, lwowska szkoła antropologiczna, lwowska szkoła geograficzna. W murach uczelni kształciły sie tysiące studentów różnych narodowości. Niestety na Uniwersytecie miały też miejsce niechlubne wydarzenia związane z gettem ławkowym, stosowaniem zasady numerus clausus w stosunku do studentów nie polskiej narodowości, restrykcji w stosunku do wykładowców narodowości ukraińskiej. W okresie okupacji uniwersytet został zamknięty,  wielu lwowskich profesorów zostało zamordowanych przez hitlerowców. W latach 1941-1944 Uniwersytet Jana Kazimierza działał w podziemiu w ramach nauczania na tajnych kompletach w mieszkaniach prywatnych.