instytucje

Wróć do listy

Przedmieście

Wariant nazwy: 
Grupa literacka "Przedmieście"

Zespół Literacki „Przedmieście”. 

Grupa literacka dwudziestolecia wojennego działająca w latach 1933-1937 w Warszawie i Lwowie.  Z inicjatywy Heleny Boguszewskiej i Jerzego Kornackiego powstał zespół prozaików (nie poetów), który swoją aktywnością przekraczał granice zwykłej aktywności grupy literackiej, m. in. prowadził działalność społeczno-polityczną czy współpracował z Ligą Obrony Praw Człowieka i Obywatela i naukowcami. Do jego członków należeli między innymi: Zofia Nałkowska, Halina Krahelska, Władysław Kowalski, Gustaw Morcinek, Sydor Rey, Kazimiera Muszałówna, Anna i Jerzy Kowalscy, Halina Górska, Jan Brzoza. Program „Przedmieścia” zawierał postulaty wskazujące na konieczność systematycznego i zespołowego opracowywania tematów z życia proletariatu, opartego na bezpośredniej obserwacji środowiskowej, wykorzystaniu technik reportażowych i socjologicznych.

Źródła:

1.       https://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_Literacki_Przedmie%C5%9Bcie, dostęp online [7.11.2016].

2.       http://lewicowo.pl/literatura-proletariacka/, dostęp online [7.11.2016].