autorzy

Wróć do listy

Wasilewska, Irena

Autor

Źródła do biogramu: 
Relacja Ireny Wasilewskiej. Teheran, dnia 30 siepnia 1943 r., Ośrodek Karta, Archiwum Wschodnie, sygn. AWII/2377.

Publikacje autora