autorzy

Wróć do listy

Gauze, Stanisława

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
23.10.1893
Miejsce urodzenia: 
Lubitówka, p. Kowel
Data śmierci: 
06.06.1974
Miejsce pochówku: 
Poznań, Cmentarz Górczyński pw. Matki Boskiej w Poznaniu
Rodzice: 
Adam i Marja Matuszewska
Pochodzenie: 
inteligencja
Szkoły: 
szkoła wyższa